Ontdek nu onze nieuwste behangprints!

Shipping policy

6.1. De overdracht van risico aan de koper geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het product ter beschikking wordt gesteld op het gekozen leveringsadres.

6.2. Roomblush behoudt zich het recht voor om de levering van de bestelde producten in gedeeltes te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraagd is of niet beschikbaar is. Als de bestelling in gedeeltes wordt geleverd, brengt Roomblush de koper daarvan schriftelijk op de hoogte. Geen bijkomende verzendkosten worden in rekening gebracht.

6.3. Het komt de koper toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot zelfs het pakje te weigeren, indien het zou kunnen geopend zijn geweest of klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont.
De genoemde voorbehouden en klachten betreffende de levering van producten moeten binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van producten schriftelijk worden meegedeeld aan Roomblush.

6.4. Roomblush streeft ernaar de levering uit te voeren binnen 10 werkdagen. Indien door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de koper, het product niet geleverd is binnen de 30 dagen heeft de koper het recht de bestelling te annuleren onverminderd het recht op schadevergoeding.

6.5. Roomblush blijft eigenaar van de verkochte en geleverde producten tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of (verzend)kosten en/of interest(en) en/of forfaitaire schadevergoeding(en). Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de koper vanaf de levering of inbezitname van de producten.

close