SPRING PROMO: -12% op geselecteerde behangprints met code "SPRING12"

Privacybeleid

1. DIT IS DE WEBSITE VAN:

Roomblush, a brand of The Wall Decoration House NV - Wakkensesteenweg 49, 8700 Tielt, België
ondernemingsnummer BE0770933234.

Is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

The Wall Decoration House NV
Wakkensesteenweg 49
8700 Tielt
info@thewalldecorationhouse.com

The Wall Decoration House vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie we over u verzamelen. Waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen
 • niet zullen verkopen
 • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over inhoud van deze Privacyverklaring dan kan u ons steeds contacteren door een email te sturen of gebruik te maken van de contactgegevens zoals hoger vermeld.

2. BEGRIPPEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

 • ‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…)

 • ‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan The Wall Decoration House zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze klanten).

 • ‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan The Wall Decoration House zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van The Wall Decoration House verwerkt.

 • Voor vragen aangaande deze Privacyverklaring kunt u ons contacteren via: info@thewalldecorationhouse.com.

  3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

  The Wall Decoration House verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  The Wall Decoration House verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

  Het gaat dus zowel om de persoonsgegevens van haar klanten, de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de persoonsgegevens van potentiële werknemers.

  The Wall Decoration House kan volgende persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:

  1. identiteitsgegevens (naam, emailadres, gsm-nummer, adres)

  2. gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website (IP-adres, verbindingsmomenten)

  3. gegevens met betrekking tot facturatie (BTW-nummer, bankrekeningnummer)

  4. klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.

   The Wall Decoration House heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
   Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, teneinde te voorkomen dat de er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

   Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige. Neem dan contact met ons op via info@thewalldecorationhouse.com, dan verwijderen wij deze informatie.

   4. WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS:

   Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

   • voor een efficiënte bedrijfsvoering, met name rechtstreeks contact te kunnen nemen met onze contactpersoon bij klant of leverancier

   • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst op onze webshop

   • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op onze website, bijvoorbeeld wanneer u ons contactformulier invult

   • als het gaat om een betalende dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst

   • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie toe te sturen

   • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in het kader van onze boekhoudkundige verplichtingen

   • om nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven.

   The Wall Decoration House neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

   5. OP WELKE WETTELIJKE BASIS BASEREN WIJ ONS

   De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in:

   • de overeenkomst die u met ons bent aangegaan voor het verstrekken van onze diensten of het leveren van producten

   • uw toestemming

   • onze wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden

   • ons gerechtvaardigd belang.

   6. TOEGANG DOOR EN DOORGIFTE AAN DERDEN

   The Wall Decoration House verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo doen wij beroep op externe partijen voor technische ondersteuning (hosten van de website, webshop...), het versturen van e-mails (software om mailverkeer te verwerken of e-mailprovider), betalingen (denk hierbij aan een betaalprovider of incassobureau ingeval van wanbetaling) en het verzenden van leveringen (koerierdienst).

   Dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Met de bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

   7. DUUR VAN DE VERWERKING

   The Wall Decoration House houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

   8. VERTROUWELIJKHEID EN BEVEILIGING

   The Wall Decoration House verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

   De aan The Wall Decoration House bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij The Wall Decoration House desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie.

   9. UW RECHTEN

   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door The Wall Decoration House.

   U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

   U kunt dergelijk verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten tot ons richten via info@thewalldecorationhouse.com.

   Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

   Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.

   Tenslotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit.

   Gegevensbeschermingsautoriteit:

   Drukpersstraat 35
   1000 BRUSSEL
   Tel. 02/274.48.00
   Fax. 02/274.48.35
   contact@apd-gba.be

   Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid, gelieve met ons contact op te nemen via: info@thewalldecorationhouse.com.

   10. COOKIES STATEMENT

   Deze verklaring inzake cookies is van toepassing op de website van Roomblush.

   Wat zijn cookies?

   “Cookies” zijn kleine bestandjes of stukjes informatie uitgezonden door Roomblush die op uw computer of andere apparaten met internettoegang kunnen worden opgeslagen wanneer u de website van Roomblush bezoekt. Ze brengen onder andere informatie over uw browsertype, uw besturingssysteem en uw geografische locatie in kaart. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt en de bewaartermijn van de cookie (met name hoe lang de cookie op uw toestel zal blijven staan).

   Waar gebruiken we cookies voor?

   Roomblush gebruikt cookies om haar website eenvoudiger in gebruik te maken en om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van andere bezoekers op onze website. Wij gebruiken cookies ook om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen. Zodat we een duidelijk beeld krijgen van de manier waarop bezoekers van onze website zodat we de gebruikerservaring kunnen optimaliseren.

   De informatie die we verzamelen gebruiken wij enkel binnen Roomblush. We geven uw gegevens niet door aan derden. Alles wordt bovendien anoniem verwerkt.

   Welke soorten cookies zijn er?

   Er zijn verschillende categorieën van cookies:

   • Functionele cookies

   Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat de basisfuncties kunnen werken. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren kan u deze cookies niet weigeren zonder dat dit invloed heeft op de werking van onze website.
   U kan deze cookies wel verwijderen: zie hieromtrent ‘Hoe kan ik cookies beheren?’.

   • Analytische cookies

   Dergelijke cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Op die manier kan de gebruikservaring van de website verbeterd worden. U kan het plaatsen van deze cookies weigeren:
   zie hieromtrent ‘Hoe kan ik cookies beheren?’.

   • Marketing cookies

   Marketing cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers te volgen. Op basis hiervan wordt een gebruikersprofiel opgemaakt waardoor meer gepersonaliseerde informatie kan worden verstuurd. U kan het plaatsen van deze cookies weigeren: zie hieromtrent ‘Hoe kan ik cookies beheren?'.

   Welke cookies gebruiken wij?

   Social media buttons.

   Wij maken tevens gebruik van social media buttons zodat u eenvoudig toegang nemen tot deze sociale profielen en u berichten kunt delen. Deze sociale media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de website cookies plaatsen, zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. Het gaat hierbij niet om cookies die wij verzamelen of plaatsen. Voor meer informatie omtrent hun gebruik van verzamelde gegevens:

   Raadpleeg hier de privacyverklaring van Facebook

   Raadpleeg hier de privacyverklaring van YouTube

   Raadpleeg hier de privacyverklaring van Pinterest

   Raadpleeg hier de privacyverklaring van Instagram

   HOE KAN IK COOKIES BEHEREN?

   U heeft het recht om bepaalde cookies te accepteren of te weigeren.

   Bij elk verder gebruik van onze website kan u steeds uw cookie instellingen wijzigen door te klikken op ‘cookie instellingen’ en daar uw voorkeur aan te passen.

   U kan ook uw browser instellingen zo aanpassen dat deze cookies accepteert of weigert. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan kan u nog steeds gebruik maken van onze website. Wij kunnen niet garanderen dat alle functionaliteiten van onze website werken, of dat u toegang heeft tot alle delen van onze website.

   Gezien de manier waarop u cookies kan weigeren via uw browserinstellingen varieert van browser tot browser, raadpleegt u best het menu van uw browser.

   Mocht u nog vragen hebben omtrent deze cookieverklaring, dan kan u ons steeds contacteren via: info@thewalldecorationhouse.com.

   Meer informatie over cookies vindt u tevens op www.allaboutcookies.org.

    

   close